Pag-unlad sa Pagcor Casino sa Pilipinas sa 2024

casino pagcor

Ang PAGCOR ay responsable sa pagbibigay ng mga lisensya sa casino at pag-supervise ng operasyon, habang tinutulungan ang turismo, pagtaas ng kita ng gobyerno, at suporta sa mga proyektong pangkapakanan ng lipunan. Bilang isang regulator, sinisiguro ng PAGCOR na ang lahat ng aktibidad sa casino ay sumusunod sa mga batas at patakaran ng bansa, at […]